9 april 2017

Aandacht voor schuldhulpverlening en arbeidsmarkt

Het opstellen van het verkiezingsprogramma is in volle gang voor de PvdA Zwijndrecht.  Op 5 april werden de PvdA leden bijgepraat door Els Westdijk van de FNV en Rineke Kuijper van SchuldHulpMaatjes in Zwijndrecht. Beide dames komen op voor mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen.

Els Westdijk vertelde over hoe de FNV zich sterk maakt om verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De Drechtsteden scoren op dit gebied gemiddeld, zodat het extra belangrijk is te voorkomen dat gemeenten bij aanbestedingen mensen in een vaak slecht betaalde baan en uitkeringsgerechtigden tegen elkaar uitspelen.

Vanuit de praktijk van SchuldHulpMaatjes kwamen verschillende aandachtspunten naar voren. Rineke Kuijper constateerde dat veel mensen met ingewikkelde formulieren worden geconfronteerd en dat de samenwerking met overheidsinstanties beter kan. Zo moet worden voorkomen dat mensen boetes op boetes krijgen en dienen ook bestaande regelingen zoals toeslagen en kwijtscheldingsmogelijkheden beter te worden benut. Het was een levendige avond die veel relevante informatie voor het verkiezingsprogramma opleverde.