Bert Exoo in gesprek met leerlingenraad Develhoek

Burgerinitiatief van leerlingenraad Develhoek
Voorafgaand aan het aanbieden van het burgerinitiatief van basisschool Develhoek heb ik een gesprek gehad met de leerlingenraad. Zij hebben daarna een burgerinitiatief aangeboden tijdens de raadsvergadering van 10 juni 2014. Het doel van het burgerinitiatief is het realiseren van een gymzaal in de wijk Heer Oudelands Ambacht (HOA), zodat de kinderen minder tijd kwijt zijn aan het lopen van en naar de huidige sportvoorziening. Lees verder

Dit initiatief is besproken in de carrousel van 14 oktober 2014. Er is binnen de raad een breed draagvlak voor de uitwerking van de mogelijkheid tot het realiseren van een sportvoorziening in de wijk HOA. De wethouder is gevraagd dit nu verder uit te werken en met een kosteneffectief voorstel te komen voor een gymlokaal.

Bij de begrotingsbehandeling op 11 november heeft de PvdA weer aandacht gevraagd voor dit burgerinitiatief. Het is voor het eerst dat kinderen van een basisschool een initiatief indienen en de PvdA vindt dat het college vanuit pedagogisch perspectief gezien sneller zou moeten reageren. De leerlingen zullen echter nog wat geduld op moeten brengen, want het college heeft tot nu toe nog geen voorstel aan de raad gedaan. De PvdA zal er binnenkort weer een vraag over stellen

Bert Exoo