16 december 2013, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Fractievergadering

– Opening

– Verslag

– Mededelingen:

– Verslag uit het college, rekenkamer, presidium, etc.

– Uitnodigingen;

– Voorbespreking Drechtraad en Oriëntatieavond

– Sluiting