21 mei 2014, om 20:00

Ledenvergadering

Beste partij genoten ,

Na een hectische tijd vol vergaderingen en bijeenkomsten willen we nu een  ledenvergadering beleggen op woensdag 21 mei om 20.00 uur in het Baken

Interim voorzitter Bert Exoo zal de vergadering leiden.

De agenda is als volgt:

 

1. Welkom

2. Het formatieproces

3. Verkiezing bestuursleden.

De PvdA Zwijndrecht heeft nieuwe bestuursleden nodig. Kandidaten kunnen zich melden bij de fractievoorzitter. In deze ledenvergadering kan er dan gestemd worden voor de functies voorzitter, secretaris en lid van het bestuur.

4. Toekomst en activiteiten PvdA Fractie.

5. Sluiting

 

Wil je je opgeven als bestuurslid, neem contact op met Bert Exoo.

Ik hoop dat jullie in grote getale komen.

 

 

André Veth

0681552708

email: aveth@chello.nl